Setar

سه‌تار از سازهای زهی و مضرابی  الات موسیقی ایرانی است. که با استفاده از ناخن انگشت اشاره دست راست خودتان نواخته می شود. ساز سه تار دارای ۴ تا سیم از جنس برنز و فولاد است. که دقیقا به موازات دسته سه تار از کاسه ساز تا پنجه کشیده شده‌اند. صدای آن ظریف و بسیار دل نشین و تا حدی میتوان گفت غمگین می باشد. دستگاه سه تار بهترین الات موسیقی است و بیشتر استفاده می شود. گرچه بیشتر برای تک نوازی کاربرد دارد و این ساز برای هر دستگاه دیگر تنظیم مخصوصی دارد. نوازندگان سه‌تار برای اجرا و استفاده از آن به صورت نشسته روی زمین یا روی صندلی کاسه ی ساز سه تار را به حالت  زاویه ۴۵ درجه روی ران راست قرار می دهند. و به کمک سر انگشتان دست چپشان روی پرده‌های دسته ی سه‌تار حرکت می‌کنند و همان طور که گفتم با انگشت اشاره ی دست راست خود به سیم‌ها ضربه می‌زنند. تا صدای فوق العاده تولید می شود.

اطلاعات بیشتر

در آثار استادان بزرگ استفاده از انگشت شست نیز برای پرده‌گیری روی سیم بم نیز کاربرد زیادی دارد. در نواختن ساز سه تار و یا تار  انگشت چهارم زیاد مورداستفاده قرار نمی گیرد. مگر به جای انگشت سوم که ناگفته نماند استفاده بیش از حد از ان سبب تنبلی انگشت سوم می شود. در تولید ساز سه‌تار از چوب برای بدنه از چوب، و برای صفحه ان از توت و برای دسته از درخت گردو، از فلز فولاد و یا برنز برای سیم‌ها و در اخر از استخوان برای تزئینات دسته  استفاده می‌شود.

نمایش 1–8 از 25 نتیجه