miocanon

قانون یک ساز است وابسته به خانواده ی کهن سیتار که در دوره های میانه تحت عنوان Canon یا miocanon به اروپا منتقل شد. این ساز دارای یک جعبه ی چوبی است. به شکل ذوزنقه‌ که به کمک دو انگشت سبابه و دو مضراب نواخته می‌شود. قانون از سازهایی می باشد که از قدیم در موسیقی ایرانی مصرف می شد. و توانایی تعبیر و یا بیان گوشه‌های موسیقی ایرانی را دارد. بعضیا اختراع وابداع این ساز را از افلاطون می دانند. برخی از ادما بر این باور اند که فارابی این ساز را اختراع کرده است. و برخی دیگر می‌گویند منشأ آن خراسان بوده و جالبه که هیچ‌ یک از این نظردهندگان دلیلی برای نظر خودشان ندارند. فارابی این ساز قانون را هزار سال پیش به صورت ۴۵ سیمی ساخته بود و در کتاب خود شرح کرده‌ است.

اطلاعات بیشتر

سیم‌های ساز قانون به تعداد ۷۲ به فاصله های دیاتونیک تنظیم می‌شوند. برای تأمین تغییر و تحول های کوچک کافیه که جهت کلید های کوچکی را که برای هر صدا پس از گوشی تنظیم شده تغییر دهیم. ساختمان ساز قانون عبارت انداز:جعبهٔ ذوزنقه شکل،شیطانک،گوشی،خرک،پایه خرک،پوست،ضلع بزرگ،ضلع کوچک و…  .            برای نواختن ساز قانون باید آن را روی یک میز بزرگی که به طرف طرف نوازنه تا حدی شیب داشته باشد. و با وضع نشستن بسیار متناسب باشد قرار می دهیم. جالب است بدانید که نوازنده دو دست خود را دقیقا به فاصله ی یک اکتاو روی ساز قرار می دهد. و دست چپ کمی دیرتر از دست راست خود به سیم زخمه می‌زند. که در این حالت اهنگ یا صوتی دو صدایی و همنام به فاصله ی اکتاو از ساز شنیده می‌شود.