String Instruments
سازهای زهی یا زه‌ صدا ها آن رده‌ ای از سازها می باشند که در آن‌ ها صدا از لرزش زه یا تار یا سیم تولید می شود. اغلب با زخمه زدن یا ضربه زدن یا کشیدن آرشه بر روی این زه‌ ها صدای مورد علاقه خودتان از ساز در می‌ آید. و این ساز هارا به صورت گوناگون طبقه بندی می کنند. زه‌ صداها هم خودشان به دو دسته ی زخمه‌ ای و مرکب تقسیم می‌ شوند. زه‌ صداهای زخمه‌ ای دسته‌ ای از زه‌ صداها گویند که در آن‌ ها با زخمه زدن با انگشت یا مضراب بر عامل لرزنده صدا تولید می‌ شود. زه‌ صداهای مرکب خانواده‌ ای از زه‌ صداها می باشد. که با محملی برای زه‌ ها و تشدید کننده‌ای که جز جدایی‌ ناپذیر سازها هستند.
اطلاعات بیشتر
در قدیم به آلات موسیقی سیمی و زهی ذوات الاوتار گفته می شد. ذوات الاوتار دو نوع بوده. یکی آن که مثل چنگ و قانون و سنتور برای هر صدایی یکی سیم روی ساز بسته می‌ شد. و در روی آن رشته‌ ها انگشت نمی‌ گذارده‌اند. و دیگری آن‌ هایی است که روی رشته‌ ها که هر یک را وتر می‌نامیدند. انگشت‌ های دست چپ تکیه می‌کردند. همانند مانند عود، رباب، تنبور. 

هیچ محصولی یافت نشد.