Melodica

ساز ملوديكا هم يكي از ساز هاي بادي به حساب مي ايد. ساز ملوديكا که با نام‌هایي همچون  پیانیکا، هارمونیکای کلیدی یا همان ملودی هورن نیز شناخته می‌شود. اين ساز ملوديكا از خانواده ي سازهای هواصدای آزاد زبانه‌دار مثل سازدهنی است. این ساز ملوديكا در بالاي خود شامل یک صفحه کلید موسیقی دارد. و به كمك دمیدن هوا توسط دهانه ي ساز که در کنار آن قرار گرفته نواخته می‌شود. فشار یکی از کلیدهای صفحه کلید سبب بازشدن مسیر هوای سوراخ متناسب با کلید مي باشد.  هوای ورودی باعث به لرزش درآمدن زبانه و ايجاد صدا می‌شود. درضمن حجم صدای این ساز معمولاً دو تا سه اکتاو است. اندازه کوچک ساز ملودیکا بسيار سبک و قابل حمل می‌باشد و در آموزش موسیقی مخصوصا در آسیا خيلي معروف است.  

اطلاعات بیشتر

نوازنده برزیلی به نام پاسكول یک تکنیکی را ارايه داد که شامل خواندن همراه با نواختن ملودیکا می شد. ملودیکاها بيشتر بسته به دايره ي صوتی ساز بسته بندي می‌شوند. معمولاً سازهای یک محدودهٔ صوتی خاص ظاهر خاص خودشان را نیز دارا می‌باشند. ساز ملوديكا انواع مختلفي دارد عبارت انداز ملودیکای سوپرانو و آلتو، ملودیکای تنور، ملودیکای باس و آکوردینا. ملودیکای سوپرانو و آلتو نسبت به تنور صدایي بسيار بالا و نازک تری  دارند. بعضی از آنها برای نواختن با دو دست مدل سازي شدند. ملودیکای تنور هم نوعی از ملودیکا با صدایي پایین مي باشد. ملودیکای باس هم وجود دارد ولي نسبت به بقيه مدل ها زياد معروف نيست. آکوردینا که معمولا از جنس فلز ساخته می‌شود و ساختاري مثل ملودیکای قدیمی دارد.

خانه » ملودیکا

هیچ محصولی یافت نشد.