grip

جالب است بدانید که پیدایش چنگ از پیدایش کمان به وجود آمده است . زمانی که زه کمان مرتعش میشود. صدای کمی به گوش میرسد که بسیار زیبا و دلنواز است . از همین رو چنگ های اولیه بسیار شبیه به کمانی از نوع نی و چوب بوده اند.قدیمیترین نقش و نگار های چنگ، در پرسپولیس ایران باستان مربوط به 500 سال پیش از میلاد و در مصر مربوط به 400 سال پیش از میلاد دیده می شوند. شکوفایی چنگ در سرزمین پارس ها همراه با نوآوری آن به 3000 سال پیش از میلاد باز می گردد. در 1900 سال پیش از میلاد، ایرانیان چنگهای زاویه دار را به صورت عمودی یا افقی با جعبه ای از صدا در آوردند.     این ساز عبارت است از یک قاب مثلث شکل که ضلع عقبی، جعبۀ تقویت کننده صدای ساز، ضلع بالایی، به خطی منحنی که سیم ها بر روی آن ثابت می شوند، و ضلع جلویی، مانند ستونی استوار، نگهدارندۀ دو ضلع دیگر است.

اطلاعات بیشتر

سیم های استفاده شده در چنگ معمولا از جنس روده گوسفند هستند که هر سیم یک صوت موسیقی حاصل میکند . تعداد این سیم ها حدود 50 عدد است که همگی به موازان ستون جلویی کشیده شده اند . تمامی 7 سیم هایی که به صورت پی در پی هستند با رنگ های مشابه درست شده اند .«دیاتونیک» کوک می شوند. مجموعۀ هفت سیم از سیم های چنگ در حالت طبیعی خود نت های «دو بمل»، «ر بمل»، «می بمل»، «فا بمل»، «سل بمل»، «لا بمل» و «سی بمل» را حاصل می کنند. بدین ترتیب همۀ «دو بمل»ها همرنگ، تمام «ر بمل»ها نیز همرنگ و نیز بقیه همرنگ ساخته شده اند.

خانه » چنگ

هیچ محصولی یافت نشد.